Kuriositeter kring rättsprocessen mot Dan Park

Försökte få den här texten i en tidigare version publicerad som insändare. Det gick lite trögt, så jag skriver om kuriositeter och tveksamheter jag tycker finns i den senaste processen mot Dan Park här istället. Kan komma att kompletteras och revideras.

Polisen letar kränkta, låtsas sedan själva vara kränkta
På sida fyra i förundersökningsprotokollet framgår att en polisman vid namn Erik Åberg frågat tio personer utanför galleriet om vad de känt inför bilderna på utställningen och om de ville ställa upp i utredningen. Åtta personer ska enligt Åberg ha sagt att de ”tagit mycket illa vid sig” men att de inte ville uppge sina namn. Två personer, båda med en tydlig politiska agenda ser man vid en googling, ställde i alla fall upp som vittnen. När det väl blev rättegång deltog de inte och de enda som faktiskt sett bilderna inne på galleriet och gick med på att ställa sig i vittnesbåset och berätta om sina känslor för konsten de sett tre poliser.

Jag kan tycka att det är något suspekt att polisen letat efter folk som i domstol kan säga att de tagit illa vid sig av konsten. Borde inte polisen i så fall också leta efter människor som kan ställa upp i utredningen och vittna om att de tycker om konsten? I en opartisk utredning kan polisen inte gärna leta efter människor med en viss ståndpunkt.

Dessutom tycker jag det är bekymmersamt att rådman Kristina Andersson låter åklagare Linda Rosenqvist Rasmussen fråga polismännen hur de känner inför konsten och därmed påverka nämndemännen. Vad ska polismännen säga? Om någon av dem uttryckt att de ansåg att hela rättegången var en fars och att de egentligen velat ägna sig åt riktiga brott, vad hade det då inneburit för hans karriär? Här tycker jag det hade varit på sin plats om Kristina Andersson tillrättavisat Linda Rasmussen. Polismän ska redogöra för objektiva iakttagelser och inte tvingas uppge subjektiva åsikter, som om de är ”felaktiga” kan påverka deras karriärer. Att Linda Rasmussen inte lyckats skrapa ihop en enda civil person som sett konsten på galleriet och velat ställa sig i vittnesbåset är hennes problem.

Dan Park skulle förstås ha kunnat kalla in människor som varit på plats i galleriet som skulle kunna uttrycka sitt gillande av konsten inför rätten. Kanske kan han köra samma spel som åklagaren när målet går till hovrättsförhandling.

Är Park dömd på förhand?
På sida fem i förundersökningsprotokollet står att polisman Clara Arvidsson meddelat att de hotat galleristen i samband med gripandet av Park. ”Galleristen uppmanas om att inte sätta upp liknande eller samma tavlor igen” står det.

På sida 29 står att närpolischef Patrik Johansson vid flera tillfällen innan konstutställningen ägt rum och man vetat vad som kommer ställas ut hotat Rönnqvist med att det ”kommer bli problem” och kan ”bli rättsliga efterföljder” om han ställer ut konst med Dan Park. Jag tycker inte riktigt det är värdigt en rättsstat när poliser hotar galleristen med reprimander om han stället ut verk de själva inte sett. Det framstår som om rättsväsendet i förväg bestämt sig för att ge Park en näsbränna oavsett vad som ställs ut.

.Vägrar tala om vad förtalet består i 

Jallow Momodou talar inte om på vilket sätt han anser sig förtalad i två av Parks verk. I sin polisanmälan anger han att ”Bilderna har ett mycket rasistiskt budskap”, men inte på vilket sätt han skulle vara förtalad. Den andre målsägaren som figurerar på en bild tillsammans med Momodou förklarar inte heller på vilket sätt han skulle vara förtalad. Han känner däremot att han upplever sig hotad, vilket jag kan förstå. Inte heller i rätten förklarar någon av de två varför de anser sig förtalade. De uppger däremot att de personligen och i egenskap av svarta anser sig hetsade emot. Inte heller rådman Kristina Andersson uppger vad förtalet skulle bestå i. Andersson skriver som domskäl att:

”Tingsrätten finner att bilderna är kränkande och nedsättande. Svenska domstolar har, som nämnts, tidigare gjort bedömningen att Dan Park genom att visa upp bilderna gjort sig skyldig till förtal. Trots detta fortsätter han att visa upp dem och även med insikt om hur Momodou Jallow och [namn på målsägande 2] upplever att gång på gång utsättas för bilderna. Åtalet för förtal i denna del är därmed styrkt.”

Det är anmärkningsvärt att åklagaren väcker åtal för förtal trots att varken hon eller de målsägande kan förklara vad brottet skulle bestå i. Förtal är ett brott som åklagare inte får väcka åtal i annat än i undantagsfall om det ”anses påkallat från allmän synpunkt”.

Jallow Momodou är inte en privatperson utan en politisk ledare för en politisk intresseorganisation som vilar på rasbiologisk grund. Ledare för såna organisationer brukar inte rättsväsendet behandla så välvilligt när det handlar om andra etniciteter vilket jag tycker antyder en rasistisk inställning hos rätten.

Momodou hade kanske kunnat hävda att han blivit förtalad genom att bli utpekad som kränkningshysteriker eller afrofobihysteriker, men det är ju det han är.

Direkta lögner om Park och ”zigenarbrott”
I utredningen förklarar Park mycket tydligt att fotomontaget där släktingarna Kaldaras-Columber håller i en skylt med texten ”Zigenarbrott är något gott” åsyftar att personer som demonstrerar mot att polisen ska få använda sig av register för att stävja brott om brotten är utförda av romer kan sammanfattas tycka att ”zigenarbrott är något gott”.

Trots detta skriver rådmannen och nämndemännen Bodil Harmby, Ove Järnström och Göran Karlsson att skälet att döma för förtal är att:

”Bilden kan svårligen tolkas på annat sätt än att de båda utpekas som kriminella.”

Antingen gör de dömande sig skyldiga till ett medvetet rättsövergrepp eller så är de djupt inkompetenta. Vare sig Monika Kaldaras-Columber eller Erland Nikolizsson Kaldaras-Columber är dessutom att beteckna som privatpersoner utan de är bägge ledare för politiska intresseföreningar som vilar på rasbiologisk grund.

Släktingarna Kaldaras-Columber hade möjligen kunnat hävda att de blivit förtalade genom att ha påståtts företräda åsikten att polisens möjlighet att genom register stävja brott begångna av romer ska begränsas, men det är ju precis den åsikten de offentligt företrätt.

En till konstig detalj är följande stycke från domen om det aktuella förtalsärendet:

”Tingsrätten konstaterar dock att det inte är visat att Dan Park hade kunskap om att det enligt romsk sed inte är tillåtet att avbilda en levande rom endast med dennes huvud.”

Brottsrubriceringen är faktiskt ”förtal” och inte ”brott mot romsk sed”.

Felaktig användning av prejudikat som inte finns
I svensk rätt är det bara Högsta Domstolen som utfärdar prejudicerande domar. När det gäller tre av de tavlor som Park nu döms för gör inte domstolen någon ny självständig prövning för att se om tavlorna skulle bryta mot någon lag utan hänvisar till tidigare domar från lägre instanser som får fungera som prejudikat. Detta är tveksamt, speciellt som, när det gäller två av tavlorna, det inte ens går att säga om de tidigare befunnits brottsliga då ingen lagakraftvunnen dom finns. Hovrätten ska ta upp dessa bilder, som tidigare (zigenarbrottstavlan i något annan version?) förevisats i andra sammanhang, den 15 september och kan mycket väl befinnas lagliga.

Om rådmannen förlett nämndemännen att tro att de måste fälla för att det finns prejudikat, trots att inget prejudikat eller ens en lagakraftvunnen dom finns, har hon enligt mig agerat klandervärt.

Även när det gäller påföljden hävdar Kristina Andersson att Park ska få strängare straff på grund av en tidigare dom i tingsrätten som inte är lagakraftvunnen eftersom målet inte hunnit behandlas av hovrätten än. Detta är inte rimligt då Park fortfarande kan bli frikänd av hovrätten!

Döms för att ha häcklat rättsväsendet?
I brottmål åläggs det åklagaren att ”bortom vare rimligt tvivel” bevisa att det påstådda brottet har begåtts. När det handlar om ”hets mot folkgrupp” ska man bevisas ha ägnat sig åt att ”hota eller uttrycka missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt ursprung, etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning”, för att kunna fällas.

När det gäller de bilder Park i någon instans dömts för tidigare vägrar domstolen göra någon ny bedömning, även om det i två fall alltså handlar om bilder som kan befinnas lagliga av hovrätten. När det gäller de fyra nya bilder som Park döms för så innehåller de alla orden ”neger” eller ”nigger” i någon form och det är enligt domen delvis därför de ska befinnas brottsliga.

En illustration av ett pratande bakverk av den typ som tidigare brukade kallas för ”negerboll” som säger ”Sluta kränk mig, jag ingen neger” befinns dock laglig i sig, men blir olaglig eftersom den hänger bredvid olagliga tavlor.

Dessutom döms Park för att tavlorna han döms för ”med något undantag hängt vid sidan om varandra” och att det inte går att se ”varje bild för sig”. Slutligen skriver Kristina Andersson:

”Det finns också anledning att beakta vilket namn, inkluderat underrubrik, som utställningen fått och hur den marknadsförts.”

Park hade döpt utställningen till ”Fängslande gatukonst”. Vilken folkgrupp hetsar det rubrikvalet mot? Menar Kristina Andersson att man ska dömas för hets mot folkgrupp för att man häcklar den yrkesgrupp hon själv tillhör?

Jag kan heller inte se att Park av rätten har fått några specifika frågor om grupperingen av konstverken på galleriet, namnet på utställningen och varför ordet ”neger” använts om det nu är på dessa grunder han döms, det är då svårt att försvara sig. Menar rätten att om Henrik Rönnqvist och Dan Park omgrupperar konsten, byter namn på utställningen, och byter ut ordet ”neger” och istället skriver exempelvis ”afrosvensk” så är allt i sin ordning?

Park hävdar själv enligt domen att han ”vill ironisera över den bild som lyfts fram i samhället om rasism och främlingsfientlighet.”

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s