Korruption kring kulturhusbygge i Umeå

(Följande text var tänkt som en insändare men jag lyckades inte få in den.)

Jag hoppas att jag kan få låna lite spaltutrymme till att skriva om ekonomiska omständigheter kring det kulturhusbygge som snart är avslutat i Umeå. Jag har haft vissa besvär med att få lokal media att belysa frågan. Inför att Umeå utsågs till ”Europeiskt Kulturhuvudstadsår 2014” beslutade kommunen att bygga ett nytt kulturhus. Ovanpå kulturhuset ska den lokala byggentreprenören Balticgruppen bygga ett hotell. Kommmunen och Balticgruppen har bildat ett bolag där de äger hälften var som ska bygga såväl kulturhus som hotell och sedan hyra ut lokaler till kommunen och Balticgruppen med 25-åriga hyresavtal. Bolagsordning och hyresavtal (det kan möjligen ha kommit nya tillägsavtal som jag missat) kan laddas ner nedan.

Aktieägaravtal + Bolagsordning för Väven i Umeå AB
Hyresavtal Umeå kommun
Hyresavtal Balticgruppen
Senare skrivet tilläggsavtal

Det finns en del krångligheter kring avtalen, men jag hoppas att åtminstone en del utav er hänger med. Den centrala punkten är att kommunen och Balticgruppen ska äga lika mycket av det gemensamma bolaget men att kommunen ska hyra avsevärt större ytor. Enligt de ursprungliga hyresavtalen (se ovan) ska kommunen hyra 15000 kvadratmeter och Balticgruppen hyra 7700 kvadratmeter. Enligt senare tidningsuppgifter ska kommunen numera planera hyra 16 589 kvadratmeter, drygt två tredjedelar av den totala ytan.

Bankräntor och ockerhyror

Det förhåller sig som så att bygget skall ske med separata entreprenader för Balticgruppens del och kommunens del av bygget. Årshyran ska vara nio procent av den totala byggkostnaden för den del som respektive hyresgäst ska hyra (uppräknad med konsumentprisindex) per år. Det står även i avtalen att hyresnivån ska ändras beroende på förändringar i räntan ”Stibor 90” mellan månadsmedelvärdet oktober 2010 och månadsmedelvärdet den månad inflyttning sker.(Jag förstår inte riktigt syftet med detta.) I december låg inflationen (konsumentprisindex) på 0.1 procent och Stibor 90 räntan är ungefär 0.4 procent lägre än månadsmedelvärdet i oktober 2010. Skulle inflyttning ske den här månaden skulle respektive hyresgäst få betala en hyra som kan jämföras med en bankränta om 9+0.1-0.4 = 8.7 procent.

Enligt tidningsuppgifter beräknas kommunen få betala en årshyra till det gemensamägda bolaget om 65 miljoner kronor för sina 16 589 kvadratmeter. Om vi för tillfället antar att byggkostnaden per kvadratmeter kommer att bli exakt densamma för Balticgruppens del av bygget så kommer Balticgruppen få betala en årshyra om (7700/16589)*65000000 ungefär lika med 30 171 000 kronor. Eftersom bolaget är hälftenägt blir slutresultatet att kommunen får betala (65000000-30171000)/2=17 414 500 kronor per år till Balticgruppen. Denna kostnad ska jämföras med vilken ränta kommunen fått betala om de istället för att bjuda in Balticgruppen som delägare finansierat kulturhusbygget med banklån. I december kollade jag med kommunens finanschef vilka räntor Umeå kommun får på lån från Kommuninvest. I svaret framgår att lån med 20-års avbetalningsperiod och rörlig ränta just då låg på en räntenivå om 2.29 procent per år.

Om 17 414 500 kronor enligt tidigare uppskattning motsvarar 8.7 procent av byggkostnaden för den andel av kulturhusbygget som kommunen genom upplägget måste betala hyra för till Balticgruppen per år så motsvarar (2.29/8.7)*17414500 = 4583817 kronor den ränta kommunen fått betala om man tagit lån hos kommuninvest istället för att finansiera kulturhusbygget med hjälp av Balticgruppen.

Extrakostnaden för kommunen blir således 17414500-4583817= 12831083 kr per år. Antar vi att räntenivåerna kommer att ligga på samma nivå som nu under det 25-åriga hyresavtalets löptid så blir den totala extrakostnaden för kommunen 12831083*25=320 777 075 kr.

En avsevärd extrakostnad för skattebetalarna om drygt 320 miljoner kronor som nu kommer bli vinst för Balticgruppen. Jag anmälde upplägget med att finansiera kulturhusbygget med hjälp av Balticgruppen istället för att upphandla banklån till Konkurrensverket för ett par år sedan men de var inte intresserade.

Luriga avtal och hemliga siffror

Historien slutar dock inte där. Det finns två speciella skrivelser i avtalen. Under punkt 5 i Bolagsordningen står skrivet att ”Balticgruppen äger inte rätt att lämna anbud i de upphandlingar som ska genomföras av bolaget”. Syftet med denna skrivelse är att det annars, på grund av avtalens utformning, vore fördelaktigast för Balticgruppen att lämna nollbud på sin del av bygget. De skulle då inte behöva betala någon årshyra alls och kunna tjäna över en halv miljard. För att kunna kontrollera, vilket det finns en uppenbar risk för, om underentreprenörer som bygger åt Balticgruppen i andra sammanhang lämnar låga anbud till kulturhusbygget som de kan tänkas tjäna igen genom att få mer lukrativa kontrakt hos Balticgruppen i andra sammanhang har jag av kommunen begärt ut alla entreprenadkontrakt. Med hänvisning till att kommunen äger enbart 50.0 procent av bolaget vägrar kommunen att lämna ut handlingarna.

Den andra speciella skrivelsen handlar om punkt 14 i kommunens respektive Balticgruppens hyresavtal. Under punkt 14 i kommunens hyresavtal (som handlar om innerväggar och liknande) står skrivet:

”Så snart Umeå kommun slutfört lokalprogrammet och det står klart var väggar ska placeras ska tilläggsavtal träffas innebärande att hyresvärden åtar sig att genomföra dessa arbeten jämte därtill hörande”

Under punkt 14 i Balticgruppens hyresavtal står istället:

”Hyresgästen kan om denne så önskar själv bekosta och utföra alla tillkommande åtgärder”

Kommunen är alltså förpliktigat att lägga alla byggnationer inom det gemensamma bolaget och tvingas betala 8.7 procents ränta (egentligen hyra som kan jämställas med 8.7 procents bankränta), medan Balticgruppen har förmånen att sköta färdigställandet av sina lokaler själva och betala en ränta på detta arbete (jag känner inte till vilka räntor Balticgruppen får betala) på uppskattningsvis 2-2.5 procent, till men för skattebetalarna. Tyvärr har kommunen valt att hemligstämpla även hur stor Balticgruppens årshyra kommer bli, men det skulle inte förmåna mig om de genom olika metoder kan få ner kvadratmeterpriset till sådana nivåer att den totala kostnaden för kommunen blir över 400 miljoner.

Varför skriver inte journalisterna någonting?
Jag har vid ett flertal tillfällen tipsat lokala journalisterna om att de borde skriva om kapitalströmmarna till Balticgruppen. Även om de först kan verka intresserade så blir det senare ingenting.

Jag kan tänka mig att detta till viss del har att göra med en viss affär som genomfördes under år 2009. Stiftelsen VK-press, som äger båda lokaltidningarna i Umeå, köpte då in sig som hälftenägare i ett fasighetsbolag med ett bestånd värt 1.7 miljarder kronor. Säljare var den nuvarande andra hälftenägaren, Balticgruppen. Om jag inte är felunderrättad så tjänar VK-press numera mer pengar på fastighetsverksamheten än på journalistiken. Jag vet inte varför Balticgruppen bjöd in VK-press som delägare, men det lär ju knappast vara för att de var intresserade av kritiskt granskande journalistik av sina affärer, eller hur?

Ta upp stafettpinnen!
Jag har hållit på och tjafsa rätt mycket i den här frågan men tänkte nu lägga ned. I samband med Kulturhuvudstadsårets invigning nu i helgen antar jag att många journalister kommer vara närvarande som inte jobbar för ett medieföretag djupt insyltat med Balticgruppen, det här kanske kan vara en fråga för er?

Senare i år kommer Föreningen Grävande Journalister hålla sitt årsmöte i Umeå. Det tycker jag vore ett utmärkt tillfälle för den som vill gräva lite kring Umeå kommuns affärer med Balticgruppen.

Det finns en annan affär, den om hur Balticgruppen köpt mark av kommunen för att bygga ett ”kulturellt campus” åt universitetet att gräva i för den som är intresserad. Rykten gör gällande att det även här handlar om ockerhyror på långtidskontrakt.

Den ”kulturdrivna tillväxten” i Umeå äger i första hand rum på Balticgruppens bankkonton.

Henrik Agerhäll, Umeå

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s