Svar på frågor från Umeå kommun om Väven i Umeå AB

Jag ställde nyligen (15 mars) några frågor till kommunen rörande Väven i Umeå AB. Igår (6 maj) fick jag svar. Svaren från kommunen nedan:

”För två år sedan beställde jag och fick ett antal dokument angående kommunens och Balticgruppens projekt Väven i Umeå AB och jag behöver nu några kompletterande handlingar. I, aktieägaravtalet står det att Väven skulle låta NAI Svefa göra en värdering av den bebyggda fastighet på centrumsidan av Strandvägen ”kvarteret Heimdal” som bolaget sedan skulle köpa in, för att sedan riva det hus som stod där och bygga nytt.

1. Jag skulle behöva veta vilken summa Nai Svefa kom fram till och vilken summa som till slut betalades av Väven för inköpet av fastigheten inom kvarteret Heimdal.

Svar: Köpen av mark i kvarteret och på kajplan följer alla samma värdenivå och grundas på värdering utförd av NAI Svefa. I kvarteret har Väven i Umeå AB ingått två köpeavtal. Ett avseende del av Heimdal 1, det andra del av Heimdal 4. Köpeskillingen för del av Heimdal 1 var 14 769 000 kr, och för delen som förvärvades från Heimdal 4, 9 358 000 kr.

2. Jag vill veta hur mycket Väven betalade för det område på strandsidan av Strandvägen, på kajplan, där ena delen av bygget äger rum samt vem som var säljare.

Svar: 10 599 000 kr till säljaren Umeå kommun.

3. I aktiägaravtalet stod att man skulle göra separata upphandlingar angående byggena på var sin sida strandvägen och att kvadratmeterhyran per år för lokalerna skulle uppgå till nio procent av byggkostnaden per år, uppräknat med inflationen. Jag behöver det/de avtal Väven tecknat med byggföretag för de respektive entreprenaderna. Egentligen är jag inte intresserad av avtalen i sig utan vad Vävens kostnad blir för respektive bygge, som hyran sedan ska grunda sig på.

Svar: Väven i Umeå AB väljer att inte besvara denna fråga.

4. I punkt 2.8 i aktiägaravtalet står att bolaget ska ta över Balticgruppens kostnader för förstudier, arkitektuppdrag m.m. Vilken blev den totala kostnaden som Väven tog över enligt denna punkt?

Svar: Väven i Umeå AB väljer att inte besvara denna fråga.

5. Nya hyresavtal. I media har det figurerat uppgifter om att Balticgruppen ska hyra en våning även i den huskropp som ska stå närmast älven. Så står det inte i de gamla hyresavtal jag beställde för två år sedan. Jag behöver de senaste hyresavtalen för Balticgruppen respektive kommunen.

Svar: Kommunen hyr alla ytor i byggnadsdelen på kajplan. Det tilläggsavtal som kommunen tecknat biläggs detta svar.

6. I hyresavtalen (de gamla som jag har) står det att hyran skall uppgå till nio procent av byggkostnaden för ”projektets verkliga kostnader”. Är det något som ingår i ”projektets verkliga kostnader” utöver själva byggentreprenaden? Räknas exempelvis inköp av marken som byggnaderna ska stå på som en del av ”projektets verkliga kostnader”?

Svar: Projektets samtliga kostnader ingår, d.v.s. bl.a. markköpen.

Tilläggsavtal kommunens hyresavtal med Väven i Umeå AB

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s